หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms
 

vinitchai_Fotor
นายวินิจฉัย วัฒนกูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
1955
2   Link   แบบใบสอนแทน
5119
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
9979
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4147
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1172
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1089
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1165
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1387
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4523
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
6884
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
3545
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1052
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.) [update]
1223
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
883
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3167
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
2586
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
1736
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
624