หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms
 

vinitchai_Fotor
นายวินิจฉัย วัฒนกูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
1908
2   Link   แบบใบสอนแทน
5059
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
9918
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4110
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1134
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1054
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1132
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1356
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4482
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
6826
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
3491
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1016
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.) [update]
1187
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
850
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3130
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
2547
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
1695
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
596